Proust és a regény poétikái

Megjelent a Korunk júniusi száma

Proust és a regény poétikái

1871-ben, százötven éve született Marcel Proust. Regényfolyama, Az eltűnt idő nyomában döntő módon alakította azt, amit a regénycselekményről, az emlékezet működéséről, a perspektíváról gondolunk a próza kapcsán. A lapszám írásai a Proust-regény által felvetett kérdések tágas kontextualizációjára törekszenek: egyaránt tárgyalnak fordítási és értelmezési kérdéseket, illetve vizsgálják a regény kulturális hatásának napjainkig terjedő továbbgyűrűzését a magyar és a nemzetközi irodalomban.

Tartalom:

Marcel Proust: Swann (részlet, Horváth Andor fordítása)

Kányádi András: Márvány, repedésekkel. Swann és a féltékenység

Koros-Fekete Sándor: Horváth Andor és a magyar Proust

Karácsonyi Zsolt: Tisztán hallom a saját hangom is, A megtalált jel elveszett helye (versek)

Mekis D. János: „Prousti tanulságok”. Kritikai olvasatok és poétikai alakzatok a két háború közötti magyar irodalomban

Gintli Tibor: Egy gyakran említett párhuzam nyomában

Tõzsér Árpád: Élet, irodalom és egyéb hoaxok (naplójegyzetek 2018-ból)

Ádám Szilamér: A Végtelen tréfa az amerikai metamodern prózairodalmának kontextusában

História

Szabó Csaba: Mi a vallásrégészet? Módszertani perspektívák és új kutatási eredmények

Világablak

Tárnok Attila: Bennszülött idegenek. Az indiai diaszpóra angol nyelvű regényirodalma 2.

Műhely

Kovács Flóra: Bohócaink

Mű és világa

Dobás Kata: „Feldúlt sírjáról szólva próbáltam visszaperelni szellemi örökségének becsületét is”. Sütő András Kemény Zsigmond-képe

Soltész Márton: Pilátus udvarában (I.) A terápiás írás mintázatai Szabó Magda regényében

Téka

Keszeg Anna: Négy fal között (BeTipul, Criminal, The Circle)

Gálfalvi Ágnes: „A mai fogalmak nem illenek az akkori valóságra” (Életeink. Horváth Andor-invokációk)

Balázs Imre József: Avantgárd nőerdő (Földes Györgyi: Akit „nem látni az erdőben”. Avantgárd nõírók nemzetközi és magyar kontextusban)

Máriás József: „Létté formált élet” (Cseke Péter könyveiről)

Aniszi Kálmán: Fenn a magasban (Árkossy István: Világsíkok)

Abstracts

Kép: Kuti Botond

Proust és a regény poétikái” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.