KOMP-PRESS KÖNYVEK

A Komp-Press Kiadó 1992 óta jelentet meg könyveket, az 1926-ban alapított Korunk folyóirat társintézményeként, a lap szellemiségét a könyvkiadás révén is megjelenítve. Kezdetben elsősorban az esszékötetek és a dokumentumjellegű kiadványok határozták meg a kiadó arculatát. A Komp-Press fokozatosan nyitott a képzőművészeti kiadványok, illetve a reprezentatív kivitelű tematikus gyűjtemények irányába is. Legrégibb sorozata, az Ariadné Könyvek egyaránt teret biztosít az irodalmi igényű esszék és az irodalom-, illetve társadalomtudományi jellegű tanulmánykötetek számára. A kiadó programjában központi helyet foglal el a történelmi munkák megjelentetése, és kevésbé hangsúlyosan ugyan, de jelen van a szépirodalom is. A kiadó szerzői között olyan neves irodalmárokat, történészeket, társadalomtudósokat és más területek képviselőit tartjuk nyilván, mint Egyed Péter, Gyáni Gábor, Gyarmati György, Cs. Gyimesi Éva, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Péntek János, Romsics Ignác, Selyem Zsuzsa, Szilágyi Júlia, Tánczos Vilmos.

 

KÖNYYVCÍMEK 1993–2018

1993

Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt

Láng Gusztáv: Kiskatedra

 

1994

Lászlóffy Aladár: A jerikói trombitás

Szabó György: Kolozsvári deportáltak az Uralban

Tamás Tímea: Tempus fugit

 

1995

Tompa Gábor: A késdöfés gyöngédsége

Vargha Jenő-László: Társadalom a díványon?

Láng Zsolt: Hányan mentek Piripócsra?

Kovács András Ferenc: Scintilla animae

Gáll Ernő: Számvetés

 

1996

Illyés Gyula: Bátrabb igazságokért!

Tánczos Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja

Salat Levente: Filippika az idő ellen

Király István: Határ – hallgatás – titok: a zártság útjai a filozófiában és a létben

Veress Károly: Paradox tudatállapotok

 

1997

Borcsa János: Szövegszigettenger

Egyed Péter: A jelen-létről

Találkozások. Szerk. Kántor Lajos

Markó Béla: Timp canibal. Ford. Paul Drumaru

 

1998

Hajdú Farkas Zoltán: „Erdély a legkülönb nő volt…”

Láng Gusztáv: Kivándorló irodalom

Ungvári Z. Imre: Változó értelemben: közelítések a filozófiához

Kolozsvári útitárs. Szerk. Kerekes György

Szabédi napjai. Szerk. Cseke Péter

 

1999

Balázs Sándor: Filozofikák és töprengések

Balogh Edgár: Számadásom

Kibédi Varga Áron: Noé könyvei

Siebenbürgen – Magie einer Kulturlandschaft. Szerk. Hajdú Farkas Zoltán

Heim András: Építem a rendet

Nagy György: Eszmék, intézmények, ideológiák Erdélyben

 

2000

Alternatives for Romania : anthology of Korunk. Szerk. Balázs Imre József, Horváth Andor, Kántor Lajos

Bíró Béla: Kossuth-paradoxon

Magyar–cigány/Cigány–magyar szótár. Szerk. Szabó Géza

Egyed Emese: Olvasó nappal, író este

Kulcsok Kolozsvárhoz. Szerk. Kántor Lajos, Kovács Kiss Gyöngy

Orbán Gyöngyi: Háttérelemzések

Veress Károly: Kisebbségi létproblémák

 

2001

Angi István: Az esztétikum zeneisége

Balázs Imre József: A nonsalansz esélye

Berszán István: Útkereső

Demeter M. Attila: A jó államtól a demokratikus államig

Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház

Péntek János: A nyelv ritkuló légköre

Vetési László: Juhaimnak maradéka

 

2002

A teremtmények arca. A huszadik század legszebb magyar versei. Szerk.  Balázs Imre József, Kántor Lajos

Tibori Szabó Zoltán: Balázs Péter

Gábor Csilla: Religió és retorika

Gregus Zoltán: Közelítésben

Keszeg Vilmos: Homo narrans

A magyarokra figyeltek (Románia, 2001 – napról napra) Szerk. Kántor Lajos, Kovács-Kiss Gyöngy

A Korunk repertóriuma 1990–2000. Összeáll. Imecs Ágnes, Szigethy Rudolf

Cseh Gusztáv pátriája. Szerk. Kántor Lajos

 

2003

Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk

Demény Péter: A menyét lábnyoma

Egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás

Erdélyről Európában – mítosztalanul. Szerk. Kántor Lajos

Fábián Gyula – Ötvös Patrícia: Kisebbségi jog I-II.

Selyem Zsuzsa: Valami helyet

 

2004

Ablak a jelenre. Erdélyi középiskolások társadalomképe . Szerk. Balázs Imre József

Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Balázs Sándor: A politika peremén

Boka László: A befogadás rétegei

Cs. Szabó László: Erdélyi metszetek

Gömöri György: Erdélyi merítések

Miklóssy Gábor: A szépség a szellem rangja

Mindennemű dolgok változása. Hagyományok, források, távlatok. Szerk. Gábor Csilla

Kötő József: A színház fanatikusa. Senkálszky Endre életregénye

Ungváry Zrínyi Ildikó: Látványolvasás

 

2005

Borcsa János: Irodalmi horizontok

Balázs Sándor: Onisifor Ghibu – álarc nélkül

Gyarmati Zsolt: Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán

Ha eljönnél… József Attila a Korunkban (1929–2005). Szerk. Kántor Lajos

Poszler György: A „másik” város

Vallasek Júlia: Lassú utazások könyve

 

2006

Történelmünk a Kárpát-medencében (1926–1956–2006) Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Viharok: 1956-os irodalom a Korunkban. Szerk. Balázs Imre József

Bányai Éva: Sikertörténet kudarcokkal: bukaresti életutak

Buday György és Kolozsvár. Szerk. Cseke Péter

Gróf Degenfeld Schonburg Sándor visszaemlékezései. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Oka ezen írásnak… XVIII. századi erdélyi emlékírók. Szerk. Luffy Katalin

Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás

Keszeg Anna: Párizs-rekonstrukciók

Krúdy Gyula: Fogadó a régi világhoz

Pomogáts Béla: Együtt Európában

Tóth Zsombor: A történelmem terhe

 

2007

A sztálinizmus irodalma Romániában. Szerk. Balázs Imre József

Gróf Degenfeld-Schonburg Sándor: A vadászszenvedélyről

Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára

Közép-Európa vándora. Korunk-dosszié (1957–2007) I-II.

Máthé Dénes: Nyelvi létmódok

Pieldner Judit: Beszédterek, képterek

Rigán Lóránd: Erósz városa

A Lázár utcától a Postakert utcáig. Szabédi László naplófeljegyzései (Diarium), önéletrajzai, válogatott levelezése. Szerk. Bartha Katalin Ágnes

Szilágyi Júlia: Lehet-e esszét tanítani?

Végh Balázs Béla: A gyermekirodalom változatai

 

2008

A reneszánsz Kolozsvár. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Bakk Miklós: Politikai közösség és identitás

Gróf Degenfeld-Schonburg Sándor: Elmélkedések I

Dehel Gábor: Marton Melinda

A meghajlás művészete. A Korunk fiatal szerzőinek antológiája

Köllő Katalin: Csíky András

Közösség és művészet. A Korunk Galéria története. Szerk. Kántor Lajos és Székely Sebestyén György

Kovács Kiss Gyöngy: Megidézett múlt

Nagy-Hintós Diana: Hary Béla

T. Szabó Levente: A tér képei: tér, irodalom, társadalom

Virginás Andrea: Az erdélyi prérin

 

2009

Balla Bálint: Életem és a szociológia

Blénesi Éva: Textust teremtő kontextus

Kistérségek – nagy remények? Szerk. Cseke Péter

Erdélyi Lajos: A túlélés műhelyei

Gáll Ernő: Levelek (1949–2000)

Gömöri György: A száműzetés kertje. Kaiser Ottó illusztrációival

Cs. Gyimesi Éva: Szem a láncban. Bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába.

Győrffy Gábor: Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában

Kántor Lajos: Hazatérő képek. Barcsaytól Vinczeffyig

Kiss János: Négyoldalú igazság

Ferencz Éva – Zsehránszky István: Makra Lajos

Miklós Ágnes Kata: Bűnös szövegek. Bevezetés a detektívtörténetekbe

Orientation in the Occurrence. Szerk. Berszán István

Visky András: Megváltozhat-e egy ember

 

2010

Benkő Judit: Albert Annamária

Balázs Imre: Bocsánatot kérek!

Darvay Nagy Adrienne: Stief Magda

Gróf Degenfeld-Schonburg Sándor: Elmélkedések. II. bővített kiadás

Dehel Gábor: Bisztrai Mária

Harmath Ferenc: Az emlékek megszólalnak

Székely Sebestyén György: Incze Ferenc 1910–1988

Kántor Lajos: Kolozsvári néző

Kányádi András: A képzelet topográfiája

Karácsonyi Zsolt: A tér játékai

Miklós Ágnes Kata: A szóértés feltételei

Medgyessy Éva: Mindhalálig színész. Péterffy Gyula (1935–1980)

Szolnay Sándor: Erdély színei

Szilágyi Júlia: Jegyzetek az akváriumból

Vincze Hanna Orsolya: Helyzet, jelentés

 

2011

A mi 20. századunk – Gyáni Gábor, Pritz Pál, Romsics Ignác, Szarka László, Tomka Béla

Bányai Éva: Térképzetek, névtérképek, határidentitások

Benő Attila: A dolgok másik neve

A tudomány határai. Szerk. Cseke Péter

Gróf Degenfeld Sándor: Elmélkedések III. kiadás

Dehel Gábor: Bisztrai Mária

Könyv, grafika. Könyvművészet Erdélyben. Szerk. Kántor Lajos

Kántor Lajos: A Korunk kapui

Máthé Éva: Balázs Éva

Nagy Miklós Kund: Farkas Ibolya

Péntek János: Változó korunk – változó nyelvünk

 

2012

Újraolvasott Pezsgő-díjasok. Szerk. Balázs Imre József

Csapody Miklós: Politika és történetírás

Dánél Mónika: Áttetsző keretek

Gyáni Gábor: Az urbanizáció társadalomtörténete

Laskay Adrienne: Kovács Attila

Kovács Kiss Gyöngy: A kolozsvári osztóbírói intézmény és a kibocsátott osztálylevelek

Molnár Gusztáv: Beszélgetések Méliusz Józseffel

Váradi Nagy Pál: Urbia

Várady Emese: Tartozás

Zólya Andrea Csilla: Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban

Zsigmond Andrea: Mi kritika még?

 

2013

Csiki László: Hazugok szigete

Demény Péter: A lélek trolija

Kolozsvári beugró. Szerk. Rigán Lóránd, Kántor Lajos

Molnár Judit: Miske László

Mítoszaink nyomában. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről. Szerk. Kántor Lajos

Romsics Ignác: Nemzet, állam, régió

Tamás Dénes: Honfoglaló esszék

 

2014

Balázs András: Tetők magasából

Gali Máté: „Az ország belepusztul ebbe a háborúba”

Fortuna vagy fatum árnyékában? Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Gömöri György: A rejtőzködő Balassi

Kedves Miska! Szerk. Kántor Lajos

Kónya Ádám: Háromszéki színes szőttes

Kónya Zoltán: Lélek az iskolában

Máté-Tóth András: Vallásnézet

Szabédi László: Két világ közt harmadiknak

Szilágyi Júlia: Álmatlan könyv

Titkosan – nyíltan. Szerk. Kántor Lajos

Sebők Klára: Komiszkenyér

 

2015

Botházi Mária: Átmenetek. A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve

Erdély fővárosa Európában. Szerk. Kántor Lajos

Ferencz Éva: Ferenczy István

Hermann Róbert: Nemzetmentők vagy megalkuvók?

Kovács Flóra: Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban

A történész műhelye. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Valahol van egy város. Szerk. Kántor Lajos

Kántor Lajos: Hazatérés

 

2016

Kántor Lajos: A Korunk négy kapuja

Szigetek – szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában. Szerk. Cseke Péter

Kántor Lajos: Fehér kakas, vörösbor

Gyarmati György: A Király-hágón innen és túl

Az értelem anyanyelvén. Szerk. Rigán Lóránd

Poszler György: Az erdélyi magyarság száz évéről

Veress Károly: Lehet-e másként élni?

 

2017

Gáll Ernő: Beszélgetések (1982–1999). Szerk. Csapody Miklós, Rigán Lóránd

Kányádi András: Az intertextualitás ösvényein

Félmúlt – jelen: Erdélyben – Európában (1926–2016) Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

 

2018

Közelítések. Szerk. Romsics Ignác

Szerelmek a magyar történelemben. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Serestély Zalán: one way ticket. Jegyzetek a nonhumánhoz

Ludvig Daniella: Erdélyi odisszea

Cseke Péter: Döntéskényszerben. Egy erdélyi biológus-nemzedék ötven éve