A szépirodalom mint terep

Keszeg Vilmos

A szépirodalom mint terep

A szerző évtizedeken keresztül kereste a választ arra a kérdésre, hogy mi történik a népi kultúra egy elemével (motívumával), ha az bekerül a szépirodalom világába. Az író olyan mértékben aláveti a maga alkotói szándékának, hogy gyökeresen felszámolja a népi kultúrában betöltött jelentését, funkcióját, eredeti kontextusát? Gyűjtő-e a szépíró, aki szülőföldjéről hozott emlékeiből, vagy pedig olvasó, aki a néprajzi szakirodalomból kölcsönzi a népi kultúrára vonatkozó ismereteit? Milyen mértékben rendelkezik külső, azonosítható (társadalmi, kulturális) referenciákkal egy regény világa?

A kötetben a szerző az évtizedek során született tanulmányait csoportosítja e kérdések köré. A kötet kilenc írást tartalmaz, és többek között Tamási Áron, Balázs Ferenc, Makkai Sándor, Wass Albert, Szentimrei Jenő, Nagy István, Sütő András, Horváth István, Bágyoni Szabó István műveit tárgyalja. Egyaránt szól szakemberekhez ‒ irodalomtörténészekhez, etnológusokhoz ‒, és a szépirodalmat és a népi kultúrát szerető, tisztelő olvasókhoz.

360 oldal

ISBN 978-606-773-037-1

Forog bennem

Demény Péter

Forog bennem

Forog bennem Demény Péter irodalmi sétáit tartalmazza, azokat az írásokat, amelyekben Balla Zsófia, Petri György, Závada Pál, John Galsworthy, Marcel Proust és mások életművét „látogatta meg”, hogy róluk gondolkodva önmagán töprengjen.

A menyét lábnyoma (2003), A lélek trolija (2013) és az Apamozsár (2016) után ez Demény Péter negyedik esszékötete.

176 oldal

ISBN 978-606-773-036-4

A magyar kisebbségek 100 éve

Tanulmánykötet

Szerk. Kovács Kiss Gyöngy

Összeállította: Romsics Ignác

Az 1920-as trianoni békeszerződés következtében a magyarság mintegy harmada – összesen több mint 3 millió fő — az új Magyarországgal szomszédos országok állampolgára lett. Bár 1938 és 1941 között ez a helyzet módosult, 1945 után – apró eltéréssel – ismét az 1920-as határok álltak helyre. A magyarság jelentős része tehát immár több mint egy évszázada kisebbségi sorban él. E kötet témája az egyes régiók – Szlovákia, Kárpátalja, Erdély, Délvidék – magyarságának 1920 és 2020 közötti demográfiai, társadalmi, jogi, politikai és kulturális szempontú története. Szerzői a téma legjobb szakemberei, akik nemcsak a magyarországi, hanem a külhoni magyarság kutatóintézeteit és egyetemeit is reprezentálják. Írásaik, amelyek először előadás formájában hangzottak el a Magyar Tudományos Akadémia 2022. szeptember 22–23-ai konferenciáján, nemcsak a téma kutatóinak, hanem a magyar kisebbségek múltja és jelen iránt érdeklődőknek is bízvást ajánlható.

320 oldal

ISBN 978-606-773-035-7