KORUNK AKADÉMIA

A Korunk Akadémia havi rendszerességgel jelentkező szabadegyetemi sorozat 2007-ben indult, szinte kizárólag ismert magyarországi történészek részvételével. Többen közülük akadémikusok, a többiek a történettudomány doktorai. Meghívásukkal alkalmat kívántunk/kívánunk teremteni a kolozsvári értelmiségnek és érdeklődő fiataloknak (egyetemi hallgatók, mesterképzősök, doktorandusok) arra, hogy közvetlenül is láthassák és hallhassák azokat az anyaországi kutatókat, akiknek a könyveit, tanulmányait jól ismerik, ám személyesen még nem vagy alig volt módjuk konzultálni velük. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az ilyen előadások személyessége jelentősen fokozza a történelmi ismeretterjesztés hatékonyságát. A magyarországi előadók egy-két napos kolozsvári tartózkodása egyben lehetőség arra is, hogy az erdélyi kutatók kapcsolatokat építsenek ki, illetve ápolják kapcsolataikat szakmájuk jeles anyaországi képviselőivel.

Az eddigi évek tematikái/szalagcímei:

2007–2008: Arisztokrácia – erdélyi arisztokrácia
2008–2009: Személyiség és történelem
2009–2010: Történelem és emlékezet
2010–2011: Mérlegen a magyar történelem
2011–2012: Folyamatosság és megszakítottság az újkori magyar történelemben
2013. február–június: Hősök és/vagy árulók a magyar történelemben
2013. október–2014. február: Magyar történelem – európai történelem
2014. március–június: Magyar sorsfordulók
2014. október–2015. március: 1944–1945: 70 éve történt
2015. április–2016. február: Történelem és emlékezet I–II.
2016. március–2016. október: Reneszánsz – reneszánszok(?)
2016. október–2017: Erdély a történelemben
2017. szeptember–2018. március: Polgárosodás és demokratizálódás a 18–20. században

2018. szeptember–2018. december

ÖSSZEOMLÁS ÉS IMPÉRIUMVÁLTÁS ERDÉLYBEN (1918–1920)

Katonai összeomlás. Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása – 2018. szeptember
Magyar nemzetiségpolitikai kísérletek és a román álláspont – 2018. október
A Székely Hadosztály küzdelmei Erdélyért – 2018. november
A játszma vége – 2018. december