Modern klasszikusok

Megjelent a Korunk augusztusi száma

Modern klasszikusok az augusztusi Korunkban

A felvilágosodás nagy műveit újraolvasó, újraértelmező tanulmányokat tartalmaz a lapszám, felelevenítve a jelen életkörülményeit, szellemi konstrukcióját kimunkáló, nagy gondolkodók hagyatékát. Milyen klasszikus filozófiai és tudományos műveken alapszik a modernitás kulturális építménye? Milyen aktuális üzenete van számunkra az alapszövegeknek? Melyek voltak azok a művek, amelyek eseményszámba menő megjelenése hosszú időre meghatározta a modern gondolkodást? Válaszolván ezekre a kérdésekre, a tematikus lapszám a modern nyugati gondolkodás egy lehetséges „kánonját” állítja össze azokból a munkákból, amelyek nélkül a 21. század és a modernitás elképzelhetetlen lenne, vagy legalábbis egészen másként festene.

A tartalomból: Farkas Katalin: Descartes és az emberi elme természete, Zemplén Gábor: Az isteni Newton Izsák, Pete Krisztián: George Berkeley: immaterializmussal a józan észért, Pavlovits Tamás: Modern klasszikusok – Spinoza, Rózsa Erzsébet: Hegel Európáról, Szelényi Iván: Marx útja a kritikai kritikától a tudományos marxizmusig, Kontler László: Locke értekezése a polgári kormányzatról: egy megfontolt felforgató, Horkay Hörcher Ferenc: Edmund Burke és a magyarországi rendszerváltás.