Magyar történelmi csaták

 

A magyar történelem – akárcsak a legtöbb európai nép és állam története – győztes és vesztett csaták és háborúk sorozatából áll. A „probléma” az események időbeli megoszlásával van. A 15. század végéig az ország több győztes, mint vesztes háborút vívott, hol az állam területének védelmében, hol dinasztikus célokért, új területek meghódításáért. A 16. század elején azonban megfordult ez a helyzet. A magyar állam a korszak legnagyobb katonai hatalmával, az Oszmán Birodalommal került szembe, s az egyenlőtlen küzdelemben vereséget szenvedett, elveszítette függetlenségét, hogy – az 1848–1849-es „közjátékot” leszámítva – csak az I. világháborúban elszenvedett vereséget követően, mintegy „büntetésként” kapja azt vissza.

A magyar történelem ezeregyszáz éve a kiemelkedő katonai teljesítmények története is. A háború nem csupán egy ország vagy egy hadsereg teljesítménye, hanem egyéneké is. Olyan egyéneké, akik számára ez a helyzet teszi lehetővé, hogy a bennük rejlő képességeket megmutassák. E szám szerzői arra vállalkoztak, hogy a háborúk lényegét mintegy sűrítve tartalmazó csaták elbeszélésén keresztül mutassák be a magyar történelem legjelentősebb fegyveres konfliktusait a honfoglalástól a II. világháborúig. A válogatás természetesen önkényes, mint ahogy minden ilyen jellegű válogatás az. Miután a magyar közvélemény jelentős része máig hajlamos 1100 éves kudarctörténetként felfogni a magyar történelmet, igyekeztünk többnyire olyan összecsapásokat kiválogatni, amelyek a magyar hadi krónika sikeres fejezetei közé tartoznak.

A mohácsi csatát utólag nem tudjuk megnyerni, de nem kell Mohács szemüvegén át látnunk a magyar történelem egészét. A 20. század politikai és katonai kudarcsorozata nem ok arra, hogy az egész magyar történelmet politikai és katonai katasztrófák sorozatának lássuk. Reméljük, hogy e tanulmányok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez a rossz beidegződés némileg megváltozzon. Az optimistább múltszemlélet nem a múlt meghamisítását jelenti, de hozzásegíthet ahhoz, hogy a jelen viszonyai között is jobban érezzük magunkat. Mert tény ugyan, hogy az elmúlt 1100 évben több nagy birodalom is fenyegette ennek az államnak a létét, s e küzdelmekben nem mindig voltunk sikeresek; de hol vannak ma már azok a birodalmak?