Kovács Kiss Gyöngy

Történész, 1960-ban született Kolozsváron, 1983-ban diplomázott a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karán, 1998-ban ugyanott szerezte meg a történettudományok doktora fokozatot. 1988-tól a Korunk című folyóirat rovatvezető szerkesztője, 1995–2008 között szerkesztőségi főtitkára, 2008-tól főszerkesztő-helyettese, 2013-tól főszerkesztője. Ugyanakkor 1999-től 2021-ig az Erdélyi Múzeum felelős szerkesztője.

Kutatási területe: Erdély újkori története; erdélyi művelődéstörténet (17–18. század).

Az MTA külföldi köztestületi tagja.

Díjak: hídvégi gróf Mikó Imre Emlékplakett (2007), Gróf Mikó Imre Emlékérem (2009), a Magyar Tudományos Akadémia Sajtó Díja (2016), Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2022)

Több kötet szerzője, társszerzője, szerkesztője.

Elérhetőségek: kovacskissgyongy@gmail.com

Mobil: 0040-724-254-317

 

Kötetei (válogatás)

A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában: 17. század vége – 19. század eleje. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2000. 116 p. (Erdélyi tudományos füzetek 228.) ISBN 973-9929-98-2

Rendtartás és kultúra: századok, mindennapok, változások Erdélyben. Marosvásárhely : Mentor, 2001. 164 p. ISBN 973-8002-65-6

A reneszánsz Kolozsvár (összeáll. Kovács András ; szerk. Kovács Kiss Gyöngy). Kolozsvár: Kolozsvár Társaság, 2008. 255 p. ISBN 978-973-8267-84-8

Megidézett múlt: tanulmányok, forrásközlések. Kolozsvár, Komp-Press, Korunk, 2008. 238 p. ISBN 978-973-9373-87-6

Hivatás és tudomány: az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei ([szerk. Kovács Kiss Gyöngy] Kolozsvár, EME, 2009. 511 p. ISBN 978-973-8231-84-9

A barokk Kolozsvár. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Komp-Press – Kolozsvár Társaság, 2010. 80 p. ISBN 978-973-1960-79-1

Studies in the History of Early Modern Transylvania. Edited by Gyöngy Kovács Kiss. Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2011. 616 p. ISBN 978-0-88033-689-5

A kolozsvári osztóbírói intézmény és a kibocsátott osztálylevelek. Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár, 2012. 570 p. ISBN 978-973-1960-47-0

Mítoszaink nyomában. Szerk., bev. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Korunk – Komp-Press, 2013. 264 p. ISBN 978-973-1960-51-7

Fortuna vagy Fatum árnyékában? Fejezetek az Erdélyi Fejedelemség történetéből. Szerk., bev. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Komp-Press Kiadó – Korunk, 2014. 292 p. + 8 színes műmelléklet ISBN 978-973-1960-64-7

A történész műhelye. Szerk., bev. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Komp-Press Kiadó – Korunk, 2015. 256 p. ISBN 978-606-773-001-2

Félmúlt – jelen: Erdélyben – Európában, 1926–2016. A Korunk alapítása 90. évfordulója alkalmából szervezett konferencia előadásai, 2016. november 8–9. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Komp-Press – Korunk, 2017. 208 p. ISBN 978-606-773-018-0

Szerelmek a magyar történelemben. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Komp-Press – Korunk, 2018. 230 p. ISBN 978-606-773-023-4

Impériumváltás Erdélyben 1918–1920. Szerk., bev. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Komp-Press – Korunk, 2020. 340 p. ISBN 978-606-773-028-9ISBN 978-606-94721-6-3