Kép/szöveg átjárások

Határterületeket vizsgál a Korunk: a képzőművészet, film és irodalom közötti átfedések, átjárások legkülönfélébb változatait. A happening, a filmsorozat, a képzőművészet és irodalom jellegzetesen kortárs, kísérleti jellegű határátlépései ugyanúgy jelen vannak a lapszámban, mint az illusztrálásra és a többműfajú szerzők tapasztalataira vonatkozó reflexiók. Árkossy István és Banner Zoltán egyszerre személyes és történeti áttekintései adják meg az alaphangot; mellettük KissPál Szabolcs, Lena Dunham, Csontváry Kosztka Tivadar, Sütő István munkásságára vonatkoznak a lapszám legrészletesebb elemzései. Külön összeállítás foglalkozik Kántor Lajos kései, irodalomtörténet, művészettörténet és közéleti publicisztika határain átjáró könyveivel. Szépirodalmi műveket Deres Kornélia, Kemenes Géfin László és Vörös István közölnek. A lapszám képanyagát Vorzsák Gyula jegyzi.

Tartalom:

DERES KORNÉLIA • Júniusi Indián, Kerozin-kúra (versek); GADÓ FLÓRA • Játszd újra…! Kísérlet a művészi újrajátszás fogalmának meghatározására; DÁNÉL MÓNIKA • Vándorhegyek – politikai határok, mediális transzformációk, szimbolikus kisajátítások; VÖRÖS ISTVÁN • Mind a kettő, V. Károly álmodozik, Da Vinci-köd (versek); BANNER ZOLTÁN • Írás-jelek; ÁRKOSSY ISTVÁN • Beszélő képek üzenetei; KÉSZ ORSOLYA • A megszólalás lehetőségei. Adalékok az Ötödik Évszak című antológia értelmezéséhez; RADNAI DÁNIEL SZABOLCS • Emlékezet és vizualitás Sütő István első verseskötetében; KOVÁCS BEA • A transzmediális Lena Dunham-univerzum; KEMENES GÉFIN LÁSZLÓ • A szeméttelep II. Játszma mozisötétben (vers); Kántor Lajos kései munkáiról (Balázs Imre József, Maior Máté, Ádám Szilamér, Szabó Attila, Kerekes Eszter, Ács Brigitta) TOLL: GÖMÖRI GYÖRGY • A Trzebicki-dosszié; HISTÓRIA: HAUSNER GÁBOR • Csontváry Zrínyi kirohanása című képe irodalmi keretben; PETER SHERWOOD • Vernon Duckworth Barker, a Nyugat elfelejtett angol munkatársa; KÖZELKÉP: ÓDOR LÁSZLÓ • Nyelvindulás; TÉKA: DEMÉNY PÉTER • A széthullott óceán; GAAL GYÖRGY • Adalékok az erdélyi gyógyászat történetéhez; GYÖRGY ÁRPÁD BOTOND • Torda vármegye birtokos társadalma a 17. század első felében; TALLÓ: ZELEI MIKLÓS • A bözödújfalusi lakodalmas; KÉP: VORZSÁK GYULA