Iskola a 21. század határán

Megjelent a Korunk februári száma

Az online oktatásról a februári Korunkban

Az iskola nem csupán Ottlik Géza nagyhatású regényében, de a valós, sőt virtuális világban is mindig a határon volt, és van a jelenben is. Ez a határ nem egyenlő a perifériával, hanem olvasatunkban sokkal inkább két elválasztott területet egyszerre választ szét, és köt össze. Ottliknál például a gyermekkort a felnőtt léttel. A Korunk folyóirat tematikus számában a határ a 20. és 21. századi oktatási szemléletmód között húzódik: ezt a határt tematizálják a lapszám szerzői. A jelenlegi rendkívüli időszakban az a kérdés merül fel, hogy határ 2019 és 2020, az osztálytermi oktatás és a távoktatás között terül-e el. Összeállításunkban ezt a határhelyzetet, köztes létet járjuk körül, külön tekintettel a koronavírus-helyzet okozta oktatási problémákra.

A tartalomból: Kálmán Ungvári Kinga: Kihívások és megoldások 21. századi pedagógusoknak, Szűts Zoltán: (Táv)oktatás a koronavírus idején, H. Tomesz Tímea: „Otthonkáció” avagy a karanténoktatás mémjeinek humora. Humoros alakzatok a karanténmémekben, Constantinovits Milán – Vladár Zsuzsa: Covido, ergo Zoom.  Kommunikációs kihívások a valós idejű online oktatásban, Pléh Csaba: A jövő iskolája és a múlt emberei, Komenczi Bertalan: Tanulás és környezete a 21. század elején, Z. Karvalics László: Kognitív inasok a kollektív kaptárban. Tudomány és iskola új szövetsége felé, Kiss Dávid: Irodalomtanítás a digitális fordulat határán, Molnár György: Mit kíván korunk az oktatástól? Oktatástechnológiai-módszertani kihívások és hatásuk az információs társadalmunkra, Lengyelné Molnár Tünde: A szemantikus web hatása a könyvtárak információfeldolgozására.