Eötvös József és Trefort Ágoston reformjai és hatásuk a dualizmus korában: Csorba László előadása

A Korunk Akadémia Magyar oktatási rendszerek és oktatáspolitikusok a 18–20. században sorozata előadásának címe: Eötvös József és Trefort Ágoston reformjai és hatásuk a dualizmus korában.

Meghívott előadó Csorba László történész, az MTA doktora, egyetemi tanár, Budapest. Az előadásra 2019. április 12-én pénteken 17 órától kerül sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadótermében. (Jókai/Napoca u. 2. sz.)

A rendezvény házigazdája Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztő, Korunk.