Cseke Péter

 

Irodalom- és eszmetörténész, ny. egyetemi tanár, a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet megalapítója és igazgatója. 1945-ben született a Hargita megyei Recsenyéden, 1968-ban diplomázott a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Irodalom szakán, ott szerezte meg a filológiai tudományok doktora fokozatot 1995-ben. 1990-től a Korunk belső munkatársa, 1991-től 1994-ig szerkesztőségi főtitkára, 1992-től a Korunk Baráti Társaság égisze alatt működő Komp-Press életre hívója, a kiadó első éveinek felelős vezetője.

Kutatási területe: a két világháború közötti időszak sajtótörténeti, irodalomtörténeti és eszmetörténeti vizsgálata. Az általa irányított doktori hallgatók közül Győrffy Gábor, Botházi Mária és Szuszámi Zsuzsanna foglalkozott a Korunk történetével.

Az MTA külföldi köztestületi tagja, a Nemzetközi Hungarológiai Társaság tiszteletbeli tagja.

 

Fontosabb munkái

Látóhegyi töprengések (szociográfiai riportok, Kriterion, 1979)

Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvánosság. (Kriterion, 1997)

A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. (Magyar Napló Kiadó, Bp., 2008.)

Álom egy kolozsvári Solveig-házról (Széphalom Könyvműhely, Bp., 2010)

Fájó sebekből termő ágak (Lucidus Kiadó, Bp., 2010)

Védjegyek. Íróportrék – ellenfényben. (Kriterion, 2011)

Csíksomlyói Székely Népfőiskola (Burus Jánossal, Hungarovox, Bp., 2013)

Borongós ég alatt (Nap Kiadó, Bp., 2015)

Erdélyi értékhorizontok (Magyar Napló Kiadó, Bp., 2015)

Örökhagyók, értékvédők (Pallasz-Akadémia, Csíkszereda, 2016)

Őrtüzeimk parazsa (Polis, Kolozsvár, 2018)

Döntéskényszerben (Komp-Press, Kolozsvár, 2018)

 

Szerkesztett kötetek

 ERDÉLYI FIATALOK – dokumentumok, viták (1930–1940). (Dr. László Ferenccel.) Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1986/1990.

NEM LEHET. A kisebbségi sors vitája. (Molnár Gusztávval.) Héttorony Könyvkiadó, Bp., 1989.

LEHET – NEM LEHET? Kisebbségi létértelmezések (1937–1987). Mentor, Marosvásárhely,  1985.

László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok 1929–1940. Minerva, Kolozsvár, 1997.

A TIZENEGYEK. Egy antológia elő- és utóélete (1923–2003). Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003.

LÁSZLÓ DEZSŐ EMLÉKEZETE 1904–2004. Polis Kiadó, Kolozsvár, 2004.

BUDAY GYÖRGY ÉS KOLOZSVÁR. Álom egy Solvejg-házról. Esszék, tanulmányok, levelek, visszaemlékezések.  Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2006.

Jancsó Béla levelezése I. (1919–1930). Gondozta Cseke Péter. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2014.

Jancsó Béla levelezése II. (1931–1934). Gondozta Cseke Péter. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2016.

Szigetek, szórványok a Kárpát-medencébern és Észak-Amerikában. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 20016.

Eke és toll. Dr. Nagy Miklós emlékezete. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2017.

 

Szaktestületi tagság

1980: Romániai Írószövetség

1990: Magyar Írószövetség

1990: Romániai Magyar PEN Club alapító tagja

1990: Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (1992 és 2002 között a Szakmai-oktatási Bizottság elnöke)

1990: Erdélyi Múzeum-Egyesület

1991: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

1992: Anyanyelvi Konferencia – A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (2000-ig választmányi tag, a Sajtó és Könyvkiadás Szakosztály vezetője, 2018-tól az elnökség tagja)

1992: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

1999: az Erdélyi Magyar Irodalomtörténeti Múzeum alapító tagja

1999: Németh László Társaság

2000: az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem Erdélyi Szervezetének alapító tagja

2000: a Magyar Tudományos Akadémia köztestülete

2001: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

2005: a MEDEA Médiatudományi Egyesület kezdeményezője

2009: a KAB Média- és Kommunikáció-tudományi Bizottságának megszervezője

 

Kitüntetések

1996: a Kolozsvári Írók Társaságának díja a Vigyázó torony (Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1995.) c. kötetéért

1998: a Romániai Írószövetség díja a Metaforától az élet felé (Kriterion Könyvkiadó, Buk.,) c. tanulmánykötetéért

1999: a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem nívódíja a legszínvonalasabb magyar nyelvű tudományos munkáért

2001: a BBTE nívódíja a Horváth István (Balassi Könyvkiadó, Bp., 2000.) című monográfiájáért

2003: Székelyföld-díj

2004: a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének PRO LITERATURA díja

2004: a BBTE nívódíja az Időrobbanás (Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003.) című esszé- és tanulmánykötetéért

2005: a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának Szabó                  Zoltán-díja

2009: a Kolozsvári Írók Társaság díja A magyar szociográfia erdélyi műhelyei (Magyar Napló Kiadó, Bp.) c. művéért

2010 ARANYTOLL-díj (MÚOSZ, Budapest)

2014 A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

2015: Kájoni János-díj, Csíkszereda

2016: a Kolozsvári Írók Társaság díja a Beborult ég alatt (Nap Kiadó, Bp.), valamint a Valori ale presei maghiare din România 1919–2014 (Ed. Tritonic, Buc.) című kötetekért

2016: a Nemzetközi Hungarológiai Társaság tiszteletbeli tagja

2018: a MÚRE életmű-díja

 

Elérhetőségek

recsenyedi.peter@gmail.com

Mobil: 0745/526310