A szépirodalom mint terep

A szépirodalom mint terep

Keszeg Vilmos

A szépirodalom mint terep

A szerző évtizedeken keresztül kereste a választ arra a kérdésre, hogy mi történik a népi kultúra egy elemével (motívumával), ha az bekerül a szépirodalom világába. Az író olyan mértékben aláveti a maga alkotói szándékának, hogy gyökeresen felszámolja a népi kultúrában betöltött jelentését, funkcióját, eredeti kontextusát? Gyűjtő-e a szépíró, aki szülőföldjéről hozott emlékeiből, vagy pedig olvasó, aki a néprajzi szakirodalomból kölcsönzi a népi kultúrára vonatkozó ismereteit? Milyen mértékben rendelkezik külső, azonosítható (társadalmi, kulturális) referenciákkal egy regény világa?

A kötetben a szerző az évtizedek során született tanulmányait csoportosítja e kérdések köré. A kötet kilenc írást tartalmaz, és többek között Tamási Áron, Balázs Ferenc, Makkai Sándor, Wass Albert, Szentimrei Jenő, Nagy István, Sütő András, Horváth István, Bágyoni Szabó István műveit tárgyalja. Egyaránt szól szakemberekhez ‒ irodalomtörténészekhez, etnológusokhoz ‒, és a szépirodalmat és a népi kultúrát szerető, tisztelő olvasókhoz.

360 oldal

ISBN 978-606-773-037-1