A harmadik Forrás-nemzedék viszonyhálózatai

A harmadik Forrás-nemzedék viszonyhálózatai

Tanulmánykötet

Szerk. Balázs Imre József

A tanulmánykötet témája a hetvenes-nyolcvanas évek erdélyi magyar irodalmának megújulása, a harmadik Forrás-nemzedék irodalomtörténeti fordulatképző szerepének tizstázása. A kötet hátterét képező kutatás távlati célja az volt, hogy az 1970-es évek magyar kísérleti irodalmának az erdélyi ágát a korábbi összegzésekhez képest hangsúlyosabban, az összmagyar irodalom hasonló törekvéseivel (Új Symposion, Magyar Műhely, régi Mozgó Világ stb.) együtt lehessen tárgyalni a magyar irodalomtörténeti feldolgozásokban. a kísérleti műfajok, az önreflexív építkezés egyre nagyobb szerepet játszanak ebben az időszakban, a performatív és összművészeti jelleg felerősödik, és ez a neoavantgárdhoz közelíti a nemzedéki teljesítmények jelentős részét. Megfigyelhető ugyanakkor az abszurd irodalom hatása, különösen a prózában és dialógusokban, illetve az utalásos jelleg és a populáris szféra felé történő reflexív közeledés, ami már a posztmodern bizonyos formáit előlegezi meg. A kötet olyan szerzők munkáit tárgyaéja, mint Szőcs Géza, Markó Béla, Balla Zsófia, Bogdán László, Mózes Attila, Adonyi Nagy Mária, Cselényi Béla, Palotás Dezső, Egyed Péter, Ágoston Vilmos, Zudor János.

224 oldal

ISBN 978-606-773-033-3