Magyar nemzetiségpolitikai kísérletek és a román álláspont: Fodor János előadása

A Korunk Akadémia ÖSSZEOMLÁS ÉS IMPÉRIUMVÁLTÁS ERDÉLYBEN (1918–1920) sorozata új előadásának címe: Magyar nemzetiségpolitikai kísérletek és a román álláspont.


1918 őszére világossá vált, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia katonailag elveszítette a háborút. Számos olyan nemzetközi és belpolitikai folyamat zajlott, amelyek rendkívül intenzívvé és sűrűvé tették az 1918-as esztendő őszi-téli kronológiáját. A Monarchia tehát politikailag is összeomlott, a császári-királyi dualista rendszer felbomlásával pedig rendszerváltás és impériumváltás is elkezdődött, mindezek mellett a különböző nemzetiségi követelések is megjelentek a wilsoni 14 pont hatására. A demokratikus berendezkedést meghirdető Károlyi-kormány különböző módszerekkel próbálta kezelni a nemzetiségi kérdést. Mindezekkel párhuzamosan Erdélyben, 1918-ban három fontos nagygyűlés zajlott: a marosvásárhelyi, a gyulafehérvári és a kolozsvári. Ezek voltak azok meghatározó momentumok, amelyek a leginkább befolyásolták a későbbi évek történéseit, hatásuk pedig napjainkig érvényes, mind emlékezetpolitikai, mind hivatkozásjogi szempontokból. Meghívott előadó: Fodor János történész, egyetemi tanársegéd, BBTE, Kolozsvár. Az előadásra 2018. október 10-én, szerdán 17 órától kerül sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadótermében. (Jókai/Napoca u. 2. sz.)
A rendezvény házigazdája Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztő, Korunk.