Győrffy Gábor

Nagybányán született, 1997-ben szerzett mesteri fokozatot a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán, majd 2000-ben magyar–angol szakos tanári oklevelet a BBTE Bölcsészkarán. Éveken keresztül tolmácsként és hiteles fordítóként dolgozott Kolozsváron. Doktori értekezését 2007-ben védte meg, disszertációjának témája a romániai cenzúra és propaganda a kommunista diktatúra időszakában. 2008-tól a BBTE Újságírás és Digitális Média Intézetének egyetemi adjunktusa, majd 2020-tól docense. A Me.dok média- és kommunikációtudományi folyóirat egyik alapító szerkesztője, 2023-tól a Korunk szerkesztője.

2000 óta publikál tanulmányokat szakfolyóiratokban és -könyvekben, valamint publicisztikát és riportokat a napi sajtóban.

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének tagja.

Elérhetőség: gyorffy@fspac.ro

 

Kötetei

Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában. A romániai magyar nyilvánosság korlátozása a kommunista diktatúra időszakában. Komp-Press, Kolozsvár, 2009.

A média története. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2019.

 

Főbb publikációi

Irodalomirányítás a második világháború utáni Romániában (1944–1949). Székelyföld, 2007/3. 63–86.

A háromnyelvű brassói sajtónyilvánosság megszületés az 1830-as években. Magyar Könyvszemle, 2010/4. 453–474.

Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai. Me.dok, 2011/2. 39–49.

The Anatomy of Conviction. The State Socialist Press Propaganda in Communist Romania (1944-1953). In: Attila Gábor Hunyadi (ed.): State and Minority in Transylvania, 1918-1989. Studies on the History of Hungarian Community. Columbia University Press, New York, 2012. 447-476.

A Korunk a cenzúrahivatal jelentéseiben. In: Kántor Lajos (szerk.): Titkosan-nyíltan. Komp-Press, 2014. 197–205.

A magyar nyelvű sajtó és sajtószabadság története Romániában 1918-1989. In: Apró István-Paál Vince (szerk.): A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig. Fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből. Médiatudományi Intézet, 2014. 97–165.

Győrffy Gábor – Tibori Szabó Zoltán – Vallasek Júlia: Back to the Origins: The Tragic History of the Szekler Sabbatarians. East European Politics and Societies, 2018/3. 556-585.

A német, magyar és román sajtó elindulása Erdélyben. Összehasonlító vizsgálat. In: Botházi Mária (szerk): A tájékoztatás olvashatósága. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018. 35–62.

Kolozsvári írói egyesületek és irodalmi lapok a második világháború után. Korunk, 2019/10. 110-113.

A médiatörténet interdiszciplináris kutatása. Me.dok, 2020/4. 12–16.