Fák

 

Megjelent a Korunk 2020. júniusi száma

A fa olyan kulturális szimbólum és mítoszi szereplő, amely világszerte meghatározó a népek alaptörténeteiben. Élőlény és világokat összekapcsoló tényező. A kortárs ökológiai kontextusban szerepe felértékelődött, jelenlétével és hiányával egyaránt befolyásolja az emberek életét, ez Erdély és a nagyvilág léptékét tekintve ugyanúgy világossá vált az elmúlt időszakban. A lapszám többszempontú megközelítésben vizsgálja a fa jelenlétét a világban és az ember mentális térképein – az ökológia és ökokritika, a művészetelméletek és a történeti feldolgozások belátásait egyaránt hasznosítva.

TARTALOM

PUBLIUS OVIDIUS NASO • Daphne (vers – Csehy Zoltán fordítása)

SÁNTA MIRIÁM • Tanulni kell

NEMES Z. MÁRIÓ •Az élet nem gyűlöli a fákat

BALÁZS IMRE JÓZSEF •Erdőidő (Jaboury Ghazoul: Forests)

SIROKAI MÁTYÁS – BALÁZS IMRE JÓZSEF • Növényi jóga. Beszélgetés a Lomboldal című könyvről (interjú)

SIROKAI MÁTYÁS• Lomboldal – A növényi nyelv (versek)

BERSZÁN ISTVÁN • Affektusok és olvasófák

KOVÁCS PÉTER ZOLTÁN • Hogyan állhat ellen az erdő? Esszé John Fowles The Tree című könyvéről

SERESTÉLY ZALÁN • Théba lombjai

BODA EDIT • Zöld erkély

BERETVÁS GÁBOR • Az életfa agóniája. A magyar film erdőképe

LENGYEL EMESE • Az erdő-, fa- és növényfogalom megjelenése operetttörténetekben

ANDREW MARVELL • A kert (vers – Gömöri György fordítása)

GÖMÖRI GYÖRGY • Dal, Ilyenkor (versek)

JUHÁSZ ANNA ANITA • „Én magányos fa maradtam. / Ő / magányos ember” Fa és ember találkozásának lehetőségei Nichita Stănescu költészetében

TÖRÖK ADÉL • Az idegen fa. A Kitömött barbár alternatív olvasatlehetőségeiről

KOVÁCS ÚJSZÁSZY PÉTER • „A természet jegyese vagyok” Ember és fa Virginia Wolf Orlando című regényében

 

TOLL

KOVÁCS KISS GYÖNGY • Tettamanti Béla motoros boldogsága

MIKLÓS ÁGNES KATA • Mi és a vadon

 

HISTÓRIA

CSAPODY MIKLÓS • Nagypéntek. Három pre-Trianon-regény

 

MŰ ÉS VILÁGA

BÁNYAI ÉVA • Kanonizált dadogástörténetek

 

MŰHELY

BÍRÓ-BALOGH TAMÁS • Egy névsor faggatása. Kodály Zoltán életrajzához

 

TÉKA

KÉSZ ORSOLYA • Ami személyes, ami szent (Marguerite Duras: Fájdalom. [Sasszé])

DEMÉNY PÉTER • Tapintat és tudás (Mesterházi Mónika: Evidenciák [Sasszé])

RABOCSKAI ZSÓFIA • „Lehetek-e, még így, két lábon, valaki fája?” (Sirokai Mátyás: Lomboldal)

BALÁZS GÉZA • Türelmes tárgyilagosság (Pomogáts Béla. Egy irodalomtörténész portréja)

MACZELKA CSABA • Panoráma az utópiakutatásról (Utopian Horizons: Ideology, Politics, Literature)

 

ABSTRACTS

 

KÉP

SZABÓ ÁRPÁD