Kovács Kiss Gyöngy

Történész, 1960-ban született Kolozsváron, 1983-ban diplomázott a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karán, 1998-ban ugyanott szerezte meg a történettudományok doktora fokozatot. 1988-tól a Korunk című folyóirat rovatvezető szerkesztője, 1995–2008 között szerkesztőségi főtitkára, 2008-tól főszerkesztő-helyettese, 2013-tól főszerkesztője. Ugyanakkor 1999-től az Erdélyi Múzeum felelős szerkesztője.

Kutatási területe: Erdély újkori története; erdélyi művelődéstörténet (17–18. század).

Az MTA külföldi köztestületi tagja.

Díjak: hídvégi gróf Mikó Imre Emlékplakett (2007), Gróf Mikó Imre Emlékérem (2009), a Magyar Tudományos Akadémia Sajtó Díja (2016).

Több kötet szerzője, társszerzője, szerkesztője.

Elérhetőségek: kovacskiss.gyongy@korunk.org; kovacskissgyongy@gmail.com

Mobil: 0040-724-254-317

 

Önálló kötetek

A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2000.

Rendtartás és kultúra. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001.

Megidézett múlt. Korunk–Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2008.

A kolozsvári osztóbírói intézmény és a kibocsátott osztálylevelek. Korunk–Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2012.

 

Szerkesztett kötetek

A barokk Kolozsvár. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press – Kolozsvár Társaság, Kolozsvár, 2010.

A mi 20. századunk. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy – Romsics Ignác. Bev. Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár, 2011.

A reneszánsz Kolozsvár. Összeállította Kovács András. Szerkesztette Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár Társaság, Kolozsvár, 2008.

A történész műhelye. Szerk., bev. Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár, 2015.

Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi főnemességről. A kötet anyagát összeállította, gondozta, szerkesztette és az előszót írta Kovács Kiss Gyöngy. Korunk Baráti Társaság–Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2003.

Clujul renascentist. Redactor versiunea originală în limba maghiară Kovács Kiss Gyöngy. Asociaţia Kolozsvár Társaság. Cluj, 2008.

Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Kiss András – Kovács Kiss Gyöngy – Pozsony Ferenc. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1999.

Erdélyről Európában mítosztalanul.  Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Korunk Baráti Társaság–Komp-Press  Kiadó, Kolozsvár, 2003.

Félmúlt – jelen: Erdélyben – Európában (1926–2016). A Korunk alapítása 90. évfordulója alkalmából szervezett konferencia előadásai. (2016. november 8–9.). Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy.  Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár, 2017.

Fortuna vagy Fatum árnyékában? Fejezetek az Erdélyi Fejedelemség történetéből. Szerk., bev. Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár, 2014.

Gróf Degenfeld-Schonburg Sándor visszaemlékezései. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press–Korunk Baráti Társaság Kiadó, Kolozsvár, 2006.

Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-egyesület kiemelkedő személyiségei. Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2009.

Gyarmati Zsolt: Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press–Korunk Baráti Társaság Kiadó, Kolozsvár, 2005.

Haller Ferenc: Az emlékek megszólalnak. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press–Korunk Baráti Társaság Kiadó, Kolozsvár, 2010.1, 2010.2

Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem adható város. Szerk.: Kántor Lajos – Kovács Kiss Gyöngy. Korunk Baráti Társaság – Kolozsvár, Mozaik Kiadó – Szeged, 2000.

Kiss András: Más források – más értelmezések. Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003.

Mítoszaink nyomában. Szerk, bev.: Kovács Kiss Gyöngy. Korunk – Komp-Press, Kolozsvár, 2013.

Romsics Ignác: Nemzet, állam, régió. Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Korunk – Komp-Press, Kolozsvár, 2013.

Siebenbürgen — Magie einer Kulturlandschaft. Korunk, Klausenburg, 1999. Red.: Farkas-Zoltán Hajdú – Lajos Kántor – Gyöngy Kovács Kiss – Sabine Spors.

Szerelmek a magyar történelemben. Szerk, bev.: Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár, 2018.

Studies in the History of Early Modern Transylvania. Edited by Gyöngy Kovács Kiss. Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2011.

Történelmünk a Kárpát-medencében. (1926–1956–2006) Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy.  Komp-Press–Korunk Baráti Társaság Kiadó, Kolozsvár, 2006.

Kiemelés tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára. Szerk. Balázs Imre József – Horváth Andor – Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press Kiadó – Korunk, Kolozsvár, 2007.