KOMP-PRESS KÖNYVEK

A Komp-Press Kiadó 1992 óta jelentet meg könyveket, az 1926-ban alapított Korunk folyóirat társintézményeként, a lap szellemiségét a könyvkiadás révén is megjelenítve. Kezdetben elsősorban az esszékötetek és a dokumentumjellegű kiadványok határozták meg a kiadó arculatát. A Komp-Press fokozatosan nyitott a képzőművészeti kiadványok, illetve a reprezentatív kivitelű tematikus gyűjtemények irányába is. Legrégibb sorozata, az Ariadné Könyvek egyaránt teret biztosít az irodalmi igényű esszék és az irodalom-, illetve társadalomtudományi jellegű tanulmánykötetek számára. A kiadó programjában központi helyet foglal el a történelmi munkák megjelentetése, és kevésbé hangsúlyosan ugyan, de jelen van a szépirodalom is. A kiadó szerzői között olyan neves irodalmárokat, történészeket, társadalomtudósokat és más területek képviselőit tartjuk nyilván, mint Egyed Péter, Gyáni Gábor, Gyarmati György, Cs. Gyimesi Éva, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Péntek János, Romsics Ignác, Selyem Zsuzsa, Szilágyi Júlia, Tánczos Vilmos.