Peti Lehel

Néprajzkutató, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa. 1981. december 30-án született. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén, néprajz–magyar szakon végezte (2004-ben). Ugyanitt 2005-ben magiszteri, 2010-ben doktori fokozatot szerzett. 2006–2008 között a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének főállású oktatója volt. 2013–2018 között a „Kelet-Nyugat” Vallásantropológiai Kutatócsoport tagja [Európai Kutatási Tanács (ERC), 324214 sz. EKT projekt. Kutatói munkája mellett a kolozsvári Néprajzi Intézet óraadó tanára (vallási néprajz, vallásantropológia tárgyú előadás és szemináriumok), ill. a Kriza János Néprajzi Társaság alelnöke.

Fő kutatási területe: az erdélyi és a moldvai falusi közösségek vallási élete, társadalmi és gazdasági változások, interetnikus együttélés. E témakörökben több publikációja jelent meg magyar, angol és román nyelven.

Díjak: 2010Az Erdélyi Múzeum Egyesület Debüt-díja; 2016 A Magyar Néprajzi Társaság Jankó János díja.

Elérhetőség: petilehel@yahoo.com

 

Önálló kötetek

A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012.

A moldvai csángók vallásossága. Hagyományos világkép és modernizáció. Kisebbségkutatás Könyvek, Lucidus Kiadó, Budapest, 2008.

Szerkesztett kötetek

 1. Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet–Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2019. (Jakab Albert Zsolttal)
 2. Slovacii din România. (Colecția Minorități) Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2018. (Jakab Albert Zsolttal)
 3. Cehii din Banat. (Colecția Minorități) Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2018. (Jakab Albert Zsolttal)
 4. Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethnicity in the Moldavian Csángó Villages. The Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, 2012. (Tánczos Vilmossal)
 5. Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. The Romanian Institute for Research on National Minorities – Kriterion, Cluj Napoca, 2011. (Agnieszka Barszczewskával)
 6. Moldvai csángók 1990–2010. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2011. (Illyés Sándorral és Pozsony Ferenccel)
 7. Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kriterion, Kolozsvár, 2010. (Jakab Albert Zsolttal)
 8. Minorităţi în zonele de contact interetnic. Cehii şi slovacii în România şi Ungaria. Editura Institutului pentru Studierea Problemelr Minorităţilor Naţionale–Kriterion, Cluj-Napoca, 2010. (Jakab Albert Zsolttal)
 9.  Álmok és látomások a 20–21. században. Fontes Ethnologiae Hungaricae VI.  L’Harmattan–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. 2009. (Keszeg Vilmossal és Pócs Évával)
 10. Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kriterion, Kolozsvár, 2009. (Jakab Albert Zsolttal)
 11. Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Editura Institutului pentru Studierea Problemelr Minorităţilor Naţionale–Kriterion, Cluj-Napoca, 2009. (Jakab Albert Zsolttal)
 12. Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2008. (Ilyés Sándorral és Pozsony Ferenccel)
 13. Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society, Cluj-Napoca, 2008. (Ilyés Sándorral és Pozsony Ferenccel)
 14. Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén. Kriza Munkák, Nis Kiadó, Kolozsvár, 2006. (Szabó Á. Töhötömmel)