HU  |   RO  

Procesul de recenzare şi norme de colaborare

  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services17/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.

 

Procesul de recenzare
 
În cazul în care aveţi un articol ştiinţific în domeniul istoriei, filozofiei şi ştiinţelor sociale, şi doriţi să îl publicaţi în revista Korunk, Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document.
 
 
Procesul de evaluare
 
Procesul de evaluare este de tipul double-blind review (nici evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului şi nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor). Membrii Colegiului de Redacţie vor face o evaluare primară, stabilind referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul lucrării, care să efectueze o analiză atentă.
 
 
Criteriile de evaluare
 
În procesul de evaluare a lucrării se vor lua în considerare următoarele aspecte:
–      Evaluarea tehnică (inclusiv stilul şi limbajul utilizat)  
–      Importanţa domeniului cercetării, gradul de noutate, originalitate şi inovaţie a ideilor şi/sau a analizei
–      Cunoaşterea domeniului cercetat prin studiul literaturii de specialitate, şi/sau studiul unor cercetări empirice-aplicative din domeniu
–      Calitatea demersului metodologic, organizarea materialului, formularea şi prezentarea ideaticii, modul de structurare a lucrării
–      Referinţa la alte lucrări în domeniu ale autorului, importanţa temei în domeniul de cercetare, contribuţii la cunoaştere.
 
 
Limba articolului
 
Articolele se vor trimite în limba maghiară, articolele de bază având fiecare câte un rezumat ( 50-10 rânduri) în limba engleză, conţinând cuvintele cheie. 
 
 
Normele de redactare
 
–      Format pagină: A4
–      Cu marginile: sus 2,0 cm, jos 2,0 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2,0 cm. Distanţa dintre rânduri: 1,5
–      Titlul articolului – caractere Times New Roman 14, Bold
–      Articolul (caractere Times New Roman 12), va avea max. 20 000 caractere, incluzând spaţiile dintre acestea.
–      Lista ilustraţiilor (desene, fotografii). Ilustraţiile vor fi în format jpg sau tif, cu următoarele caracteristici: 300 dpi şi minim 1 MB.
–      Se vor utiliza diacriticele.
–      Nu se va utiliza tasta Caps Lock.
–      Articolul trimis spre publicare va fi însoţit de o scurtă prezentare sau Curriculum Vitae al autorului.
 
 
Pentru a fi publicat, articolul parcurge următoarele etape:
 
Etapa 1
Articolele se trimit în varianta electronică, prin e-mail, ca fişiere ataşate, pe adresa korunk@gmail.com, sau pe suport electronic (CD, DVD, flashdrive etc.) la adresa redacţiei:
Redacţia Korunk
400304. Cluj, c. p. 273.
 
Etapa 2
Editorii selectează materialele care respectă cerinţele de redactare. Celelalte materiale sunt eliminate din procesul de recenzare.
 
Etapa 3
Doi membri ai Colegiului de Redacţie fac o evaluare primară a relevanţei ştiinţifice a articolului şi stabilesc nominal referenţii de specialitate care vor formula recenzia de specialitate.
 
Etapa 4
Se desfăşoară revizuirea, în care sunt implicaţi referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul articolului.
 
Etapa 5
Materialele care respectă standardele ştiinţifice vor fi propuse pentru publicare. Cele care pot respecta cerinţele ştiinţifice impuse prin efectuarea unor modificări de către autor, sunt returnate acestuia pentru a realiza completările respective. Materialele, care nu respectă standardul ştiinţific minim sunt respinse.
 
Etapa 6
În urma procesului de evaluare, care va dura aproximativ 40 zile, autorii vor fi informaţi despre statutul lucrării:
–      Acceptată spre publicare fără modificări
–      Acceptată spre publicare cu modificări minore
–      Acceptată spre publicare cu modificări majore
–      Lucrare respinsă
–      Autorii vor primi o fişă de evaluare a lucrării.
În urma procesului de evaluare, autorii sunt invitaţi fie să intre în lista de aşteptare pentru publicare, fie să continue procesul de evaluare prin efectuarea eventualelor modificări solicitate. Doar articolele acceptate de către Colegiul de Redacţie vor fi publicate.
 
Autorii articolelor publicate vor primi câte două exemplare gratuite din numărul revistei în care acestea au apărut.